Jadual Manfaat Kontrak Peserta & Keluarga

Manfaat-manfaat

Individu

Keluarga

(Individu, suami/ isteri dan anak)

1. Perkhidmatan hospital

 • Bilik dan penginapan - maksimum150 hari
 • RM150

  RM150

 • Unit rawatan rapi (ICU) - maksimum 60 har
 • RM300

  RM300

 • Bekalan dan perkhidmatan hospital
 • Kos sebenar yang dikenakan

  2. Perkhidmatan profesional

 • Bayaran pakar bedah
 • Bayaran pakar anestesia
 • Kos sebenar yang dikenakan

 • Bilik bedah
 • 3. Manfaat perundingan

 • Lawatan pakar perubatan dalam hospital untuk kemasukan bukan pembedahan
 • Dua (2) lawatan sehari

 • Lawatan pakar perubatan dalam hospital untuk kemasukan pembedahan
 • Perkhidmatan diagnosis pra-hospital
 • Kos sebenar yang dikenakan

 • Manfaat perundingan pakar pra-hospital-dalam masa 30 hari sebelum kemasukan ke hospital
 • Rawatan selepas kemasukan ke hospital - maksimum 30 hari selepas keluar dari hospital
 • 4. Perkhidmatan kecemasan

 • Rawatan pesakit luar untuk kemalangan dan kecemasan
 • RM1,000

  RM1,000

  5. Perlindungan bencana

 • Pemindahan organ (pesakit sahaja)
 • RM20,000

  RM20,000

 • Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar setiap bulan
 • RM2,000

  RM2,000

 • Rawatan kanser pesakit luar setiap bulan
 • RM2,000

  RM2,000

  6. Lain-lain manfaat

 • Yuran ambulans
 • RM250

  RM250

 • Elaun tunai harian di hospital kerajaan - maksimum 150 hari
 • RM50

  RM50

 • Pembayaran balik yuran laporan perubatan
 • RM60

  RM60

 • Cukai perkhidmatan kerajaan
 • Kadar semasa yang diisytiharkan oleh Kerajaan

  Had pembayaran balik pembiayaan perubatan

  Had maksimum untuk setiap kemasukan ke hospital untuk satu ketidakupayaan

  RM20,000

  RM20,000

  Had tahunan keseluruhan

  RM40,000

  RM60,000 satu keluarga

  Jadual Manfaat Kontrak Peserta & Keluarga

  Manfaat-manfaat

  Individu

  Keluarga

  (Individu, suami/ isteri dan anak)

  1. Perkhidmatan hospital

 • Bilik dan penginapan - maksimum150 hari
 • RM150

  RM150

 • Unit rawatan rapi (ICU) - maksimum 60 har
 • RM300

  RM300

 • Bekalan dan perkhidmatan hospital
 • Kos sebenar yang dikenakan

  2. Perkhidmatan profesional

 • Bayaran pakar bedah
 • Bayaran pakar anestesia
 • Kos sebenar yang dikenakan

 • Bilik bedah
 • 3. Manfaat perundingan

 • Lawatan pakar perubatan dalam hospital untuk kemasukan bukan pembedahan
 • Dua (2) lawatan sehari

 • Lawatan pakar perubatan dalam hospital untuk kemasukan pembedahan
 • Perkhidmatan diagnosis pra-hospital
 • Manfaat perundingan pakar pra-hospital-dalam masa 30 hari sebelum kemasukan ke hospital
 • Kos sebenar yang dikenakan

 • Rawatan selepas kemasukan ke hospital - maksimum 30 hari selepas keluar dari hospital
 • 4. Perkhidmatan kecemasan

 • Rawatan pesakit luar untuk kemalangan dan kecemasan
 • RM1,000

  RM1,000

  5. Perlindungan bencana

 • Pemindahan organ (pesakit sahaja)
 • RM20,000

  RM20,000

 • Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar setiap bulan
 • RM2,000

  RM2,000

 • Rawatan kanser pesakit luar setiap bulan
 • RM2,000

  RM2,000

  6. Lain-lain manfaat

 • Yuran ambulans
 • RM250

  RM250

 • Elaun tunai harian di hospital kerajaan - maksimum 150 hari
 • RM50

  RM50

 • Pembayaran balik yuran laporan perubatan
 • RM60

  RM60

 • Cukai perkhidmatan kerajaan
 • Kadar semasa yang diisytiharkan oleh Kerajaan

  Had pembayaran balik pembiayaan perubatan

  Had maksimum untuk setiap kemasukan ke hospital untuk satu ketidakupayaan

  RM20,000

  RM20,000

  Had tahunan keseluruhan

  RM40,000

  RM60,000 satu keluarga