PENGENALAN

PERLINDUNGAN

PENYERTAAN

MUAT TURUN

TUNTUTAN

TAKLIMAT

PENGENALAN

PERLINDUNGAN

PENYERTAAN

MUAT TURUN

TUNTUTAN

TAKLIMAT

PENERIMA MANFAAT
JUTA
PERLINDUNGAN TELAH DIKELUARKAN
RM
HAD PERLINDUNGAN TAHUNAN
RM .00
PREMIUM BULANAN TERENDAH
PENERIMA MANFAAT
JUTA
PERLINDUNGAN TELAH DIKELUARKAN
RM .00
PREMIUM BULANAN TERENDAH
RM
HAD PERLINDUNGAN TAHUNAN

PENGENALAN

Kesihatan merupakan aspek kehidupan yang amat penting dan satu-satunya aset yang tidak ternilai harganya. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai, pelbagai kaedah moden telah diperkenalkan untuk merawat pelbagai penyakit.

Sebagai Penjawat Awam, anda layak menerima rawatan komprehensif di hospital kerajaan dengan mudah tanpa bayaran. Tetapi, bilangan doktor pakar yang terhad di hospital kerajaan ada kalanya menyebabkan pesakit terpaksa menunggu giliran yang agak lama, manakala di hospital swasta, walaupun menyediakan rawatan yang pantas, kos rawatannya agak tinggi dan perlu ditanggung sendiri. Kos ini di luar kemampuan kebanyakan Penjawat Awam.
 

Menyedari hakikat ini, CUEPACS dengan kerjasama Medicare Assistance Sdn Bhd telah memperkenalkan Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan CUEPACSCARE pada tahun 1999, khas untuk Penjawat Awam, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. Ini adalah satu inisiatif untuk mewujudkan alternatif bagi Penjawat Awam bersama keluarga untuk mendapatkan rawatan di hospital pakar swasta pada kadar yang mampu disertai oleh semua warga Penjawat Awam.

 

Kesihatan merupakan aspek kehidupan yang amat penting dan satu-satunya aset yang tidak ternilai harganya. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai, pelbagai kaedah moden telah diperkenalkan untuk merawat pelbagai penyakit.

Sebagai Penjawat Awam, anda layak menerima rawatan komprehensif di hospital kerajaan dengan mudah tanpa bayaran. Tetapi, bilangan doktor pakar yang terhad di hospital kerajaan
ada kalanya menyebabkan pesakit terpaksa menunggu giliran yang agak lama, manakala di hospital swasta, walaupun menyediakan rawatan yang pantas, kos rawatannya agak tinggi dan perlu ditanggung sendiri. Kos ini di luar kemampuan kebanyakan Penjawat Awam.
 

Menyedari hakikat ini, CUEPACS dengan kerjasama Medicare Assistance Sdn Bhd telah memperkenalkan Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan CUEPACSCARE pada tahun 1999, khas untuk Penjawat Awam, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. Ini adalah satu inisiatif untuk mewujudkan alternatif bagi Penjawat Awam bersama keluarga untuk mendapatkan rawatan di hospital pakar swasta pada kadar yang mampu disertai oleh semua warga Penjawat Awam.

KEISTIMEWAAN CUEPACSCARE

PROGRAM TAKAFUL PENGHOSPITALAN DAN PEMBEDAHAN CUEPACSCARE ADALAH SKIM ALTERNATIF YANG TERBAIK DENGAN KEISTIMEWAAN YANG BERIKUT

PROGRAM TAKAFUL PENGHOSPITALAN DAN PEMBEDAHAN CUEPACSCARE ADALAH SKIM ALTERNATIF YANG TERBAIK DENGAN KEISTIMEWAAN YANG BERIKUT

PERUTUSAN PRESIDEN CUEPACS

TUAN HAJI ADNAN BIN MAT
Presiden CUEPACS

Program Takaful Penghospitalan & Pembedahan CuepacsCare diperkenal oleh CUEPACS untuk memastikan warga Penjawat Awam mendapatkan rawatan pakar dengan serta merta di hospital pakar swasta pada kadar sumbangan yang dimampui.

Adalah menjadi harapan saya agar warga Penjawat Awam akan terus menyertai Program Takaful CuepacsCare untuk melindungi ahli keluarga mereka dan menyumbang arah pembangunan negara.