HAD UMUR PENYERTAAN & PERLINDUNGAN

Pemohon dan Pasangan –

Layak untuk memohon dari umur 18 tahun hingga 60 tahun dan pembaharuan akan dilanjutkan sehingga umur 70 tahun.

Anak Pemohon –

Dilindungi dari umur 30 hari hingga 18 tahun dan perlindungan akan dilanjutkan sehingga 23 tahun jika belum berkahwin dan masih belajar sepenuh masa di Malaysia.

JADUAL SUMBANGAN

1. Pelan Keluarga

2. Pelan Individu

Peringkat Umur

*Sumbangan Bulanan

18 - 55 tahun

RM106

56 - 59 tahun

RM174

Peringkat Umur

*Sumbangan Bulanan

18 - 55 tahun

RM40

56 - 59 tahun

RM69

1. Pelan Keluarga

Peringkat Umur

*Sumbangan Bulanan

18 - 55 tahun

RM106

56 - 59 tahun

RM174

2. Pelan Individu

Peringkat Umur

*Sumbangan Bulanan

18 - 55 tahun

RM40

56 - 59 tahun

RM69

Perlindungan hanya berkuatkuasa lima belas (15) hari selepas sumbangan pertama diterima daripada CUEPACS dan bukan dari tarikh potongan pertama.

CARA PENYERTAAN

Berikut adalah perkara yang wajib diteliti sebelum mengemukakan permohonan:-

1. Muat turun BORANG PERMOHONAN CUEPACSCARE, isikan dengan lengkap dan ditandatangani.

2. Sertakan BORANG BIRO ANGKASA BPA 1/79 (**Borang Asal Sahaja) beserta pengesahan majikan.

** Borang Biro Angkasa BPA 1/79 boleh diperolehi di jabatan anda atau e-melkan butiran (Nama penuh,
Alamat Penuh dan No Telefon) kepada kami di: c_service@medicare.org.my; untuk kami poskan.

3. Sertakan salinan kad pengenalan pemohon.

3.1. Sekiranya mempunyai anak angkat sila sertakan salinan sijil anak angkat dari JPN.

4. Sertakan salinan slip gaji terkini.

Nota Penting :
Perlindungan hanya berkuatkuasa lima belas (15) hari selepas sumbangan pertama diterima daripada CUEPACS
dan bukan dari tarikh potongan gaji pertama.

Poskan ke alamat :

MEDICARE ASSISTANCE Sdn Bhd
A-1-8 Pusat Perdagangan Intania
Jalan Intan 1 KS/1, Persiaran Raja Muda Musa
41200 Klang Selangor
Tel: 03-33714248        Faks: 03-33714258