HUBUNGI KAMI  |  PROGRAM LATIHAN PRAKTIKAL

Sebagai peneraju dalam Industri ini, tugas kami adalah untuk menyediakan platform untuk memupuk bakat baru mencapai piawaian industri dan aspirasi nasional.

Dengan kerumitan dan kepelbagaian operasi kami dalam industri insurans, Program Latihan Praktikal Medicare amat sesuai untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengukur keupayaan mereka menghadapi cabaran perniagaan yang tulen dan mendedahkan mereka kepada tanggungjawab pekerjaan sebenar.

Program ini direka bentuk untuk mahasiswa-mahasiswi dalam mana-mana kawasan berkaitan dengan industri Takaful.

Syarat-syarat

  • Terbuka kepada semua pelajar Malaysia
  • Keupaayaan berbual dalam Bahasa Melayu
  • Mempunyai keupayaan bekerja secara individu dan berpasukan
  • Memiliki kemahiran dan pemikiran yang meluas
  • Tempoh Berkhidmat antara 4 untuk 6 bulan
Faedah-faedah
  • Elaun latihan amali
  • Memberi berpengalaman berkaitan persekitaran perniagaan

NOTA :

Sila kemukan Surat Pengesahan daripada Universiti/Kolej semasa memohon.