Logo-CUEPACS-01.png
PERLINDUNGAN TAKAFUL
CUEPACSCARE PERCUMA
Terima Kasih kepada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) kerana memilih CuepacsCare sebagai inisiatif melindungi kesejahteraan warga kerja UNIMAS. UNIMAS telah memberikan subsidi penuh kepada semua kakitangan untuk menyertai Program Takaful CuepacsCare.
PROGRAM TAKAFUL PENGHOSPITALAN & PEMBEDAHAN CUEPACSCARE

Program Takaful Penghospitalan Dan Pembedahan CUEPACSCARE telah diperkenalkan sebagai alternatif untuk warga Penjawat Awam, Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi Kerajaan bagi membiayai kos rawatan yang tinggi di hospital pakar swasta dengan kadar sumbangan yang mampu disertai oleh semua peringkat Penjawat Awam.

Walaupun warga Penjawat Awam layak untuk mendapatkan rawatan percuma yang komprehensif di Hospital Kerajaan tetapi proses untuk mendapatkan rawatan pakar dengan segera di Hospital Kerajaan boleh menjadi rumit kerana:

SUBSIDI PENUH UNIMAS

UNIMAS memberi subsidi penuh kepada semua kakitangan UNIMAS untuk menyertai Program Takaful CuepacsCare bagi Pelan Individu.

Icon-Pelan-Individu-01.png
Pelan Individu
Perlindungan sehingga

RM40,000 / Setahun

MUDAH DIGUNAKAN

Kad Perubatan CUEPACSCARE diterima lebih 70 Panel Hospital Pakar Swasta di seluruh negara.

Senarai Hospital Panel CuepacsCare Di Sarawak
MUDAH DISERTAI

Proses penyertaan Takaful CUEPACSCARE amat mudah. Anda hanya perlu mengisi borang permohonan sahaja kerana bayaran bulanan dibayar sepenuhnya oleh UNIMAS. Pemeriksaan perubatan juga tidak diperlukan.

MANFAAT KOMPREHENSIF
Perlindungan yang ditawarkan merangkumi kos rawatan bermula dari Pra-Penghospitalan, Penghospitalan dan Rawatan Susulan.

Pra-Penghospitalan

(30 hari sebelum)

>

Penghospitalan

(Semasa kemasukan)

>

Rawatan Susulan

(30 hari selepas)

CARA PENYERTAAN
Penyertaan boleh dilakukan melalui kaedah berikut:
  1. Lengkapkan borang permohonan.
  2. Sertakan salinan kad pengenalan (pemohon sahaja).
  3. Serahkan borang lengkap ke:
Bahagian Dasar dan Integriti, Tingkat 3, Bangunan Canselori, UNIMAS
Tel: 082-581113 / 082-581168